Natuursprokkels - onze ogen en oren

Natuursprokkels was onze krantenrubriek van maart 1983 tot oktober 2009. Het leverde ons voortdurend contact op met de plaatselijke bevolking. Mensen belden ons met vragen, opmerkingen, waarnemingen enzovoorts.

Hoe ging dat in z'n werk?
In de plaatselijke huis-aan-huiskrant "Twents Volksblad" publiceerden wij al sinds 1983 (aanvankelijk in "De Heuvelrug") in principe elke twee weken een natuurverhaaltje. Dit kon gaan over een plant, een dier, een natuurgebeurtenis, een gebiedsbeschrijving, een waarneming etc. Zomaar wat artikeltjes uit de krant Onder dat verhaaltje stond altijd:

Reactieadres:
Ton Kappert
Frederik Hendrikstraat 27
7443ZJ Nijverdal
tel. (0548) 610237

zodat onze "ogen en oren" contact konden leggen. Al deze reacties werden op het reactieadres bijgehouden in een schrift. Inmiddels dus een schat aan ervaringen. Helaas kwam aan deze prachtige reeks een einde toen het Twents Volksblad in oktober 2009 besloot geen ruimte meer te kunnen (willen) vrijmaken voor onze rubriek. Gelukkig voor u zijn alle stukjes bewaard gebleven en staan bereikbaar op deze site.

Ook voor u!
De verhaaltjes, 731 stuks, zijn zeker de moeite waard, in sommige gevallen zelfs van historische waarde. Zo kunt u in het stukje nr. 102 van 27 januari 1987 lezen: "...de hier zeldzaam voorkomende Steenmarter." In stukje 488 van 3 december 1996 leest u hoe iemand de inmiddels vrij veel voorkomende Steenmarter met voer naar haar huis lokt...

Om iedereen de kans te geven de stukjes (nog eens) te lezen, maar ook om te gebruiken voor uw eigen verenigingsblad of om als IVN-afdeling zelf zo'n activiteit op te zetten, hebben we ze op deze site gezet. Helaas hebben we, vanwege de beperkt beschikbare ruimte op de site, de in de krant bijgeplaatste foto of tekening in de meeste gevallen achterwege moeten laten. U mag alle stukjes gebruiken, maar leest u wel even de voorwaarden onder het kopje "Copyright" op de database pagina. U kunt naar de database gaan, waar u, in chronologische volgorde alle stukjes vindt.

Boekjes
Al drie keer heeft de schrijversgroep een aantal van deze verhaaltjes, al dan niet aangepast, uitgegeven in boekvorm: Vrij-Buiten in 1984, Dalkruid in 1993 en Voor trappers en stappers in 2003. Het eerste en het laatste boekje hebben een provinciale prijs ontvangen. Alleen het laatste boekje is nog via onze afdeling te verkrijgen.

Co÷rdinator:
(0548) 610 237
De drie boekjes: Dalkruid, Vrij Buiten en Voor trappers en stappers